Založeno v roce 1988. E-mail: info@terno.org Fax: +420 568 446 205
TERNO je zapsáno jako ochranná známka è. 177680 u Úøadu prùmyslového vlastnictví v Praze.
www.vasina.eu
Webhosting, webdesign