hlavní stránka

Pronajímáme založené činnosti k Vašemu užívání

Realizujeme různé smluvní obchodní vztahy výrobní či jiné činnosti s různými subjetky, kdy tito spoluvyrábí či realizují subdodávky či jinak spolupracují pro značku TERNO®.

Podmínkou je vždy smluvní ujednání zejména obsahující ustanovení, že s jedná o činnost a participaci pro TERNO® a působení ve vzájemném synergickém efektu.

Na našem podnikání se můžete podílet i Vy!

Pro nás je to často organizačně výhodnější. Pro Vás z toho pramení profit a to nejen ekonomický, ale také ve vzájemné spolupráci můžete čerpat z našich zkušeností a vůbec se podílet na značce TERNO®.

 

 
Založeno v roce 1988. E-mail: info@terno.org Fax: +420 568 446 205
TERNO je zapsáno jako ochranná známka č. 177680 u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze.
www.vasina.eu
Webhosting, webdesign