hlavní stránka

Stavba TERNO

K naplnění podnikového hesla, důvodu existence našeho podniku je nejen nutná organizační struktura a systém řízení, ale i pilíře, na kterých podnik stojí.

TERNO stojí na pěti základních kamenech-pilířích, jež tvoří základní kameny pro stabilitu podniku. Pak následují další nezbytné součásti podniku. Celou situaci nejlépe vystihuje obrázek.


1. TVOŘIVOST

Je prvním základním kamenem či pilířem. Celé naše podnikání stojí na tvořivosti. Náš zákazník má potřebu a naše činnost se vždy odvíjí od tvořivého přemýšlení, jak tuto potřebu naplnit. Pokud mluvíme o tvořivosti rozeznáváme 3 úrovně tvořivého myšlení a těmi jsou:

- příprava nových výrobků

- příprava nových druhů podnikání

- tvořivost lidí v každodenní práci

Tvořivost nám umožňuje vytvářet nové výrobky, staré zdokonalovat a vytvářet nové druhy podnikání. Pokud nebudeme tvořiví zastaráme a zhroutí se jeden z pilířů.

2. EFEKTIVNOST

Zde klademe prvořadý důraz na efektivnost našich výrobků, tedy na to, že naše výrobky slouží k naplnění potřeb zákazníka. Zkráceně mluvíme o služebnosti výrobku. Další úrovní efektivnosti je cílovost. Každé podnikání v naší firmě musí mít cíl, nelze mítči vlastnit cokoliv co neslouží cílu v duchu podnikového hesla. Nelze pracovat bez cíle, po každém z nás musí být žádáno stanovení cílů. Nezanedbatelnou oblastí je stanovení si priorit. Něco budeme dělat letos, něco příští rok, něco v delší perspektivě. Pro stanovení cílů a priorit napomáhá plánování. Rychlost je důležitá obzvlášť pro ty výrobky jež budou mít krátkodobou výrobní perspektivu, dále rychlost vysokou měrou ovlivňuje náš hospodářský výsledek v daném roce. Stejně tak důležitá je rychlost pro udržení náskoku před konkurencí. Zjednodušování, mnohdy je námi vykonávaná práce vykonávána příliš složitě. Zde je na místě hledat východiska ke zjednodušení. Pro efektivní řízení je nezbytný vyhodnocovací systém. Terno používá systém denních hlášení sloužící pro operativní řízení a účetního zpracování pro přesné vyčíslení hospodářských výsledků jednotlivých úseků.

3. REALIZACE

Mnoho lidí má zajímavé nápady, ale neumí je realizovat. Zde je na místě hovořit o schopnosti a umění prosadit se a o odvaze. Každý nový nápad a TERNO produkuje téměř vždy nové nápady, vyžadují určitou míru odvahy. Každá nová věc přináší nové oblasti k řešení a to vyžaduje odvahu stát a řešit problematiku nového výrobku, nové výroby. Zde si dovolíme poznamenat, že dosud žádný nový nápad, ba ani vynález žárovky se neobešel bez odvahy riskovat a schopnosti prosadit se. Každý z nás si zcela jistě uvědomí, kolik důležitých objevů zůstalo zcela nepovšimnuto díky tomu, že jejich objevitelé nebyli lidé realizace. Realizace je však v našich podmínkách velmi jednoduchá, klíčem k jednoduchosti je celkově velmi jednoduchá výroba. Dále k jednoduchosti realizace přispívá fakt, že na realizaci nové myšlenky se vždy podílí pracovní tým a tak realizační pracovník nezůstane nikdy osamocen.

4. NEFALŠOVANOST – SERIÓZNOST

Že se serióznost a čestnost dlouhodobě vyplácí o tom snad nepochybuje nikdo. V našem myšlení se především serióznost promítá ve dvou oblastech a to navenek a uvnitř firmy. Navenek se jedná o serióznost našich výrobků, nejsme podvodníci, abychom bohatli na nefunkčních či podvodných výrobcích. Pak nás také zajím naše chování vůči našim partnerům. I zde musíme kategoricky dbát o serióznost.

Vnitřní serióznost chápeme zejména ve vztahu k našim spolupracovníkům. Jde nám o dlouhodobé perspektivy a to vyžaduje velmi seriózní přístup ke spolupracovníkům.

5. ODPOVĚDNOST

Zde vidíme tři úrovně. Odpovědnost sobě, každý z nás musí vzít zodpovědnost za jím vykonanou práci, nelze tomu jinak. Taktéž musí vzít svoji zodpovědnost za úspěch či neúspěch TERNO.

Další rovinou je důležitost vyžadování odpovědnosti i po svých podřízených.

Zde se dostáváme k rovině požadavků na našeho spolupracovníka a tak potýkáme, že klademe důraz na vyváženost povinností. Dle našeho názoru není možné vyžadovat odpovědnost po podřízeném bez splnění základní odpovědnosti nadřízeného.

Taktéž dle našeho pojetí není možno na odpovědnosti kategoricky malicherně trvat. Odpovědnost je zde v zájmu úspěchu celku, nikoliv pro neustálé vytýkání chyb.

6. Dům

Každá dobrá stavba stojí na základech. Pevnost základů dává stavbě stabilitu. Základy však netvoří nic a ani dům, sám o sobě nic neznamená. Co je důležité jsou lidé uvnitř.

Stavba pro nás znamená vnitřní organizační strukturu. Zde jsou určeny pokoje k různým potřebným činnostem, zde je určena odpovědnost.

Co je pro nás klíčové jsou vztahy uvnitř domu. Jsme rodinným podnikem a proto klademe důraz na dobré vztahy uvnitř podniku. Z toho pak vyplývá dobrá spolupráce mezi úseky.

Věříme, že pracovníci chtějí mít úspěšný kolektiv, kde jsou vztahy na vynikající úrovni. K tomu napřimujeme své snahy.

7.USPOKOJENÍ

Každý z nás, ať si to připouští nebo ne, touží po uspokojení. A to je střecha postavená na dobrých vztazích a dům postavený na dobrých základech. Každý chceme do práce docházet s radostí. Každý by chtěl dělat to, co ho baví. Pominu – li, že nejlepší by bylo nedělat, což nelze. K tomu, abychom toto měli je třeba něco udělat. Inu pravdu měli už naše babičky : „ bez práce nejsou koláče“. A to už mluvíme o odměně. Nebudeme si nic nalhávat, každý z nás chodí do práce, aby měl peníze. Ale protože nekrademe, musíme si je vydělat. To znamená pracovat a na konci práce je ten užitek, ty peníze. Mělo by tomu tak být, neboť kdo neprodělá tenhle proces, tak vlastně okrádá všechny, kteří jej absolvovali. A práce to je práce, to něco stojí. Takže udělejme kus práce proto, abychom měli užitek, tj. mzdu.

8.PRAPOR

Na praporu je podnikové heslo, o tom jsem už psal. Vlaje nahoře, aby každý mohl jít za tou vizí (praporem), abychom v tomto boji byli úspěšní, aby naše firma netříštila síly a mohla efektivně vítězit.

9.OCENĚNÍ

R to je znak pro ochrannou známku. Zde má význam pro ocenění okolím. Ano okolí nás ocení, ale až postavíme dům. Slyšeli jste někdy povídat nad vykopanými základy: to je pěkný, to je nádherné. Asi ne. Toto se říká až nad hotovým domem. Já osobně chci pracovat ve firmě, která má zvuk, která je dobrá, kterou si lidé cení. To vyžaduje ten dům postavit a to se všemi těmi dobrými základy, aby jednoho dne nespadl. Mnozí lidé chtějí nejprve ocenění a pak jsou ochotni něco udělat, když jsou ochotni. Ale to něco stojí. Stojí to vykopat základy, položit je, postavit pěkný dům, zabydlet jej a pak to přijde samo.

10.KOMÍN

Naše výrobky a služby nezatěžují přírodní prostředí. Proto v našem domě komín chybí. Avšak  i naše podnikání by nemělo produkovat "škaredé ovzduší". Nemělo by otravovat nikomu život. My, jako firma chceme zákazníkům dávat a naplňovat jejich potřeby a ne žít na jejich úkor.

Co říci na závěr, snad jedno prohlášení.

My, jako majitelé, nemůžeme slíbit nic než práci a odměnu za ni. Kdo s námi postaví tento dům, bude mít královskou odměnu, kdo ne, uvolní místo tomu, kdo chápe o čem je tu řeč. Inu ne nadarmo jsem vzpomněl: “Bez práce nejsou koláče“. (A ty budou!!)

psáno pro TERNOVINY, 4/1993

 


 

 

 
Založeno v roce 1988. E-mail: info@terno.org Fax: +420 568 446 205
TERNO je zapsáno jako ochranná známka č. 177680 u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze.
www.vasina.eu
Webhosting, webdesign