hlavní stránka

Péče o krajinu a příroduPodnikání TERNO® je spojeno nejen historicky první činností (zahradnické výrobky, výpěstky a potřeby) s péčí o přírodu, ale i dalšími aktivitami činěnými ve prospěch okolní přírody a krajiny. Každoročně vysazujeme na našich pozemcích stovky a tisíce stromů, keřů a sazenic. Děje se tak zejména v lokalitách údolí Melkusůva mlýna a Záhumenného rybníku.

Mezi naše aktivity patří i výroba barev TERNO COLOUR. Ta je důsledně řešena jako  jako ekologická, přírodě neškodící, jak to prokazuje i řada atestů. Samotné barvy jsou pak určeny pro děti, styk s potravinami a pitnou vodou. Vlastní výrobek je tedy opět zcela neškodný.

Zajímáme se také o čapí rodiny, kterým jsme zbudovali či vyspravili na našich výrobních objektech čapí hnízda. O tomto uvádíme více na jiném místě našeho webu.

O našem zájmu o přírodu svědčí i každoroční očekávání příletu labutí na náš rybník Záhumenný.

 

 
Založeno v roce 1988. E-mail: info@terno.org Fax: +420 568 446 205
TERNO je zapsáno jako ochranná známka č. 177680 u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze.
www.vasina.eu
Webhosting, webdesign