hlavní stránka

Tehdy na začátku ...

Zákonné změny v roce 1988, tedy v době těsně před revolucí začaly umožňovat soukromé podnikání a jejich využití nedalo na sebe dlouho čekat. Pro rodinu Vašinovu prázdniny toho roku znamenaly přípravu prvního svobodného podnikání.

Malá zcela zdevastovaná prodejnička v asanačním pásmu znamenala jedinou možnost jak začít opravdu svobodně a ve větším. Do této doby byly zkušenosti jen s „malým“ zelinářstvím, kdy vypěstované bylo prodáváno na městském trhu. V této malé prodejně se víra v budoucnost pojila s nezměrným úsilím, a tak na začátku září bylo možno otevřít první soukromou prodejnu. Hrdý název TERNO jen demonstroval tuto sílu - víru a naději v dobrou budoucnost podnikání všech členů rodiny.

Úspěch v tehdy zcela neuspokojené prodejní síti byl nad všechna očekávání. Terno bylo Terno. TERNO - Zahradnické výrobky, výpěstky a potřeby, jak znělo oficiální povolení, bylo známy po celém okolí. Brzy bylo nutno prodejnu více a více zásobit, vlek za osobní vùz přestával stačit, a tak bylo nutno najít nový dopravní prostředek. Jím se stal starý autobus. Přivážel květináče z pálené hlíny, stejně jako stromky, brambory, směsi a další potřebné zboží.

První zaměstnanci, spíše první odvážlivci, brzy vytvořili velmi silný a družný kolektiv, kdy na společné pracovní i nepracovní žážitky se vždy dlouho a živě vzpomínalo. Prodavačky, posléze vazačky květin v nově zbudované vazárně slavnostní a smuteční vazby, řidiči a další obětaví pomocníci, ti všichni měli podíl na úspěších a rychlém rozvoji firmy. A tak mohl být v roce 1989 koupen dùm s další nevyužitou prodejnou v níž byl zřízen prodej květin. Záhy bylo zřízeno sklenářství, kde se začaly prodávat metra a metry skla pro celou Vysočinu.

Rok 1988 byl začátek, který umožnil v následujícím roce 1989, opravdový vstup do světa svobodného podnikání. V září roku 1988 započala éra TERNO.

 

 
Založeno v roce 1988. E-mail: info@terno.org Fax: +420 568 446 205
TERNO je zapsáno jako ochranná známka č. 177680 u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze.
www.vasina.eu
Webhosting, webdesign