hlavní stránka

TERNOVINY

Od roku 1993 vydáváme občasník TERNOVINY pro široké spektrum čtenářů. Předtím byl vydáván jen pouze pro potřeby našich obchodních zástupců. Nyní slouží pro potřebu našich zákazníků, partnerů, odběratelů služeb a rovněž pro konečné zákazníky našich výrobků a služeb.

V dřívějších letech byl vydáván pravidelně 5 - 6 do roka.  Po zřízení internetových stránek  je vydáván občasně. Informace pro naše partnery a  zaměstnance  jsou nyní k dispozici na firemním intranetu (přístup a heslo na vyžádání).

Speciální elektronické vydání TERNOVIN slouží jako informační buletin pro barvy TERNO COLOUR a jiné výrobky.

FOTO TERNOVIN 

 
Založeno v roce 1988. E-mail: info@terno.org Fax: +420 568 446 205
TERNO je zapsáno jako ochranná známka č. 177680 u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze.
www.vasina.eu
Webhosting, webdesign